ELMA TT - Visok kvalitet, profesionalnost i uspešna saradnja sa zemljama EU

Kompenzacione prigušnice

image

KOMPENZACIJA REAKTIVNE ENERGIJE

 

Induktivni potrošači (jednofazni i trofazni asinhroni motori, transformatori, prigušnice, fluo rasveta,...) u toku rada, iz mreže povlače pored aktivne snage koja se pretvara u koristan rad(obrtanje osovine motora, svetlost), i reaktivnu snagu koja se koristi za stvaranje magnetnog polja. Za razliku od aktivne energije koja se trajno ''troši'' u potrošaču, reaktivna energija ''osciluje'' između izvora i potrošača.

Prisustvo reaktivne energije u sistemu ima negativne posledice – iako ne vrši koristan rad, reaktivna energija opterećuje prenosne vodove. Prividna snaga nekog sistema je vektorski zbir aktivne i reaktivne snage sistem.

 

Što je manja reaktivna snaga potrošača, manja je i prividna snaga, a samim tim je manja i struja koja teče priključnima kablovima. Kao rezultat toga, povećava se prenosna moć kabla, odnosno istim presekom kabla se može preneti veća aktivna snaga, smanjuje se zagrevanje kabla pa se produžava životni vek izolacije, usled manje struje manji su padovi napona, pa se direktno utiče na pouzdan rad uređaja.

 

Elektrodistributivna preduzeća u Srbiji naplaćuju potrošnju reaktivne energije koju potrošači povlače iz mreže. Cena reaktivne energije predstavlja još jednu manu njenog prisustva kod potrošača. Mesečni trošak za reaktivnu energiju može biti znatan u zavisnosti od broja i veličine potrošača reaktivne energije u pogonu, odnosno od broja i snaga asinhronih motora u pogonu, jer su to najčešći potrošači u pogonu.

 

 • Katalog prigušnica za kompenzaciju reaktivne energije možete skinuti na linku Katalozi (pdf) sa desne strane ekrana. 

 

Katalozi (pdf)

Kontakt

 • Adresa

  Glavna 85 24300 Bačka Topola Srbija
 • Tel

  +381 24 712 910
  +381 24 715 933
 • Fax

  +381 24 715 805
 • Email

  info@elmatt.rs